Bưu chính - bưu điện Đà lạt

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ: 16 Trần Phú, Đà Lạt Điện thoại: (+84.63) 3822.571 Bưu điện Trung tâm Thành phố Đà Lạt Địa chỉ: 02 Lê Đại Hành, Đà Lạt Điện thoại: (+84.63) 3531.300

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 16 Trần Phú, Đà Lạt

Điện thoại: (+84.63) 3822.571

Bưu điện Trung tâm Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 02 Lê Đại Hành, Đà Lạt

Điện thoại: (+84.63) 3531.300

 VIỄN THÔNG

Vinaphone

- 14 – 16 Khu Hòa Bình, Đà Lạt

- 62 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

- 72A/2 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Mobiphone

- 02 Lê Đại Hành, Đà Lạt

- 44D Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Viettel

- 01 Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt

- 76 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

- 07 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Bưu chính - Bưu điện