Số điện thoại khẩn Đà Lạt

UBND thành phố Đà Lạt Điện thoại: 063 3822368Công an thành phố Đà LạtĐiện thoại: 063 3822032
UBND thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 063 3822368

Công an thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 063 3822032
Trung tâm y tế Đà Lạt
Điện thoại: 063 3822030

Bệnh viện Y học cổ truyền
Điện thoại: 063 3822670
Số điện thoại khẩn