Thứ ba, 06 Tháng 12 2011 17:21

Làng Hoa Hà Đông

 Làng Hoa Hà Đông
Ngày 01/01/2010, nhân dân Khu phố Hà Đông, Phường 8, thành phố Đà Lạt đón nhận Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận Làng hoa Hà Đông là Làng hoa đầu tiên và là làng nghề truyền thống của thành phố Đà Lạt.
Cùng chủ đề này Làng Hoa Thái Phiên »
Trang chủ