Festival hoa Đà Lạt 2014

Festival lần thứ nhất này sẽ được tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian 5 ngày (từ 27-31/12/2013). Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất sẽ diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng cùng Lễ kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V.
Trang 2 trong tổng số 2