Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 09:30

Chương trình festival hoa Đà Lạt 2015

Chương trình festival hoa Đà Lạt 2015 Chủ đề: Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa Thời gian: 5 ngày, từ ngày 30/12/2015 đến hết ngày 03/01/2016. Không gian Lễ hội: Thành phố Đà Lạt và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng.
Chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI - Năm 2015 với chủ đề: Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa; Thời gian: 5 ngày, từ ngày 29/12/2015 đến hết ngày 02/01/2016; Không gian Lễ hội: Thành phố Đà Lạt và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng(ban hành kèm theo kế hoạch 2639/KH-UBND, ngày 20/5/2015 và chương trình số 4094/UBND-VX, ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng, công văn số 5436/UBND-VX ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Chiều ngày 24/9, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thay đổi thời gian khai mạc và tổ chức festival hoa Đà Lạt lần thứ VI, năm 2015.
Đó là chủ đề của Festival hoa Đà Lạt năm 2015 sẽ được diễn ra từ ngày 30/12/2015 – 3/1/2016 tại TP Đà Lạt và các địa phương lân cận của tỉnh Lâm Đồng.
Thứ năm, 30 Tháng 7 2015 20:00

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI - năm 2015

Ngày 20/5/2015, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức ban hành kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI - Năm 2015 với chủ đề “Đà Lạt - muôn màu sắc hoa”. Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 30/12/2015 đến hết ngày 03/01/2016 tại Tp. Đà Lạt và một số địa phương trong tỉnh.
Festival hoa Đà Lạt 2015