Thứ tư, 28 Tháng 10 2015 08:47

Đà Lạt mùa này đâu chỉ có Dã quỳ

Đà Lạt mùa này đâu chỉ có Dã quỳ

Đà Lạt mùa nay đâu chỉ có mùa hoa dã quỳ, mà còn mua hoa cải với cánh đồng hoa cải bất tận , mùa lá đổi màu

cheothuyen2

Đà Lạt mùa lá đổi màu

sacthu

daquy dalat

ĐỒi hoa dã quỳ bất tận 

colau

Đồi cỏ đuôi chồn 

1412672 597589433622322 785321458 o

10421416 751606298220634 2761115179069352461 n

Đồi hoa dã quỳ 

daquy4

hoacai

Cánh đồng hoa cải

051

hoacai3

hoacai6

hoacai7

hoacai8