Thứ năm, 03 Tháng 8 2017 16:28

Thí điểm triển khai tuyến du lịch canh nông xã Lát

Thí điểm triển khai tuyến du lịch canh nông xã Lát
Nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa độc đáo và giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số và di sản không gian văn hóa cồng chiêng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn kết với thương hiệu rau hoa và du lịch Đà Lạt, UBND huyện Lạc Dương xây dựng Kế hoạch liên kết các điểm đến thành tuyến du lịch canh nông trên địa bàn xã Lát, sẽ được thực hiện thí điểm từ tháng 8/2017.
 
Theo đó, chính quyền tổ chức liên kết các nhà vườn, công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch để hình thành 1-2 tour du lịch kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, tìm hiểu đời sống văn hóa, tập quán sản xuất của người dân và thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tại 7 điểm đến trên địa bàn xã Lát.
Thông tin du lịch Đà Lạt Hỗ trợ du lịch Đà Lạt Thí điểm triển khai tuyến du lịch canh nông xã Lát