Khách Sạn Hữu Nghị

Khách Sạn Hữu Nghị
  • Mã khách sạn: HTHN
  • Giá từ:
  • Xếp hạng: 1
  • Địa chỉ: ĐC: 73 - Đường 3/2, Đà Lạt ĐT: (+84-63) 3 822706
  • Trang chủ