Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 12:10

Đà Lạt - Niềm ký ức

Đà Lạt không phải là nơi để nhớ, cũng chẳng phải là miền để thương. Nhưng Đà Lạt là nơi mình dừng chân nhiều nhất trong những thành phố mà mình đã đi qua. Thật lạ! Đôi khi vẫn tự hỏi có điều gì ở Đà Lạt lại có thể níu giữ chân mình lâu đến thế. Và nếu không có những người bạn tuyệt vời ở đây, liệu mình có bao giờ quay trở lại?
Published in Cảm xúc Đà Lạt
Displaying items by tag: Đà Lạt Niềm ký ức