Thứ tư, 08 Tháng 11 2017 09:53

Những phác họa về Festival Hoa 2017

Vào những ngày cuối tháng 12, Ðà Lạt sẽ thật vui nhộn, náo nhiệt với một sự kiện văn hóa, xã hội, du lịch mang tính quốc gia và mang tầm quốc tế đó là Festival Hoa Ðà Lạt lần thứ VII. Ðây là hoạt động nhằm quảng bá và tôn vinh những giá trị hoa và ngành hoa Ðà Lạt - Lâm Ðồng, tạo cơ hội để những người trồng hoa được giao lưu, trao đổi và phát triển ngành nghề địa phương đến với cả nước, khu vực và quốc tế.
Displaying items by tag: Festival Hoa 2017