Thứ tư, 29 Tháng 7 2015 10:24

Phát triển nông nghiệp tại tiểu vùng Mekong dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững

Phát triển nông nghiệp tại tiểu vùng Mekong dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững

VH- Hôm qua 28.7 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) “Hội thảo quốc tế thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại tiểu vùng Mekong dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bên vững” với sự tham dự của các nhà khoa học xã hội, chuyên gia kinh tế và môi trường của Việt Nam, Lào, Campuchia và Hàn Quốc.

Hội thảo giới thiệu các chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển nông thôn, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nông nghiệp ở Việt Nam, Lào, Campuchia; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực này của ba nước.

Cùng với việc chia sẻ các kinh nghiệm về phát triển nông thôn dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững của khu vực và quốc tế, trong đó đối tác hàng đầu là Hàn Quốc, giới nghiên cứu Việt Nam-Lào-Campuchia cũng cho rằng: Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn vừa qua, các kinh nghiệm bước đầu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nông nghiệp, có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau với các nước trong tiểu vùng Mekong.

Cụ thể là chia sẻ, hỗ trợ các nước bạn về xây dựng mô hình, xây dựng cơ chế và chính sách khuyến khích phát triển-nhân rộng, nghiên cứu ứng dụng, ươm tạo doanh nghiệp và công nghệ, hợp tác đào tạo, tham quan và học tập, hợp tác đầu tư.

Ninh Sơn

Tin tức Phát triển nông nghiệp tại tiểu vùng Mekong dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững