Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 10:04

Xúc tiến mở đường bay Đà Lạt - Cần Thơ

Xúc tiến mở đường bay Đà Lạt - Cần Thơ
Hiện tại, chính quyền hai địa phương Lâm Đồng và TP Cần Thơ đã thống nhất về chủ trương mở tuyến bay mới này.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn yêu cầu Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch TP Cần Thơ và Văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại Đà Lạt xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình của hội thảo chuyên đề về tuyến bay mới này.
Tin tức Xúc tiến mở đường bay Đà Lạt - Cần Thơ