Blog thumbnail

Mùa sương vẫn đợi bước chân lữ hành

Mùa sương vẫn đợi bước chân lữ hành

Blog thumbnail

Khi những cơn mưa cuối mùa đi vắng, chùm hồng trẻ và heo may lặng lẽ về theo cánh chim di trú, cũng mùa sương chảy… Nỗi nhớ sẽ như một cơn đau dài nếu thg nhân chẳng thể trở về Đà Lạt mùa thu. Nơi đây, một dải đào nguyên còn thấp thoáng sau